พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: โรคสัตว์

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาดสัตว์

    ข้อมูลการรายงานการพบโรคระบาดสัตว์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานการพบโรคระบาดสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ผ่านระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance)...