พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON PDF XML กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แท็ค: ตรวจวัดอากาศ

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--WeatherToday

    ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น.