พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา แท็ค: น้ำฝน รูปแบบ: PDF กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล-- ThailandMonthlyRainfall

    ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย จำแนกรายปี สามารถกำหนดปีที่ต้องการได้