พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ: PDF แท็ค: สถานีอุตุนิยมวิทยา

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--Station

    สถานีอุตุนิยมวิทยา ที่ติตดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสถานีที่ตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ และสถานีที่ตรวจด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ