พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบ: XML PDF สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--WeatherToday

    ผลการตรวจวัดลักษณะอากาศรายวัน เวลา 07.00 น. ประกอบด้วยข้อมุูล ณ เวลา 07.00 น. และค่าทางสถิติของ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงข้อมุูลทุกวันเวลา 07.00 น.