พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF JSON กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แท็ค: ตรวจอากาศ

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--HeatIndex

    ผลการคำนวณดัชนี Heat Index จากระบบตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติทุกสถานีทั่วประเทศไทย แสดงผลการคำนวณในทุก 10 นาที