พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แท็ค: ฝน

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--RainRegions

    ผลการตรวจวัดฝนอำเภอแบ่งตามรายภาค
  • มีข้อมูล-- ThailandMonthlyRainfall

    ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย จำแนกรายปี สามารถกำหนดปีที่ต้องการได้