พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON PDF กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แท็ค: น้ำฝน ฝน

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล-- ThailandMonthlyRainfall

    ค่าปริมาณฝนสะสมรายเดือนและจำนวนวันที่ฝนตกของสถานีอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย จำแนกรายปี สามารถกำหนดปีที่ต้องการได้