พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุตุนิยมวิทยา รูปแบบ: PDF JSON แท็ค: ผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--WeatherForecast7DaysByRegion

    ผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า(ราย 7 วัน) จำแนกรายภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก