พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV XLSX แท็ค: เลี้ยงโคนม

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

    ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์...