เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

FGDS/ NSDI Portal/ NGIS คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

FGDS

ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง ชั้นข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานข้อกำหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงเพื่อเพิ่มเติมชั้นข้อมูล ในด้านอื่นๆ ได้ โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทยไว้ทั้งหมด 13 ชั้นข้อมูล ดังนี้

 1. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
 2. ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท
 3. ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่ายกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม
 4. ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข(DEM)
 5. ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
 6. ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
 7. ชั้นข้อมูลแม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ
 8. ชั้นข้อมูลเขตชุมชน ตัวเมือง
 9. ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน
 10. ชั้นข้อมูลป่าไม้
 11. ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ
 12. ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน
 13. ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

NSDI Portal

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geospatial Catalogue : NSDI Portal) เป็นระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านภูมิสารสนเทศ (Web Map Service) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน มีคำอธิบายข้อมูล Metadata และมีการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์เชิงพาณิชย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

NGIS

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure Service : NGIS Map Portal) เป็นระบบให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่/ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Web Map Service

ความสามารถของระบบ NGIS Map Portal

 1. สืบค้นชั้นแผนที่ จากทุกหน่วยงานของรัฐได้
 2. นำชั้นแผนที่มาประกอบเป็นแผนที่เฉพาะทางตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้บนระบบ เช่น การวัดระยะทาง กำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูล การสร้างพื้นที่กันชน เป็นต้น
 4. หน่วยงานสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น และฝากวางไว้บนระบบ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้

ข้อดี

 1. ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึง ดัดแปลง และแก้ไขข้อมูลเพื่อการสร้างชั้นแผนที่ได้
 2. แผนที่มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้งาน
 3. ข้อมูลผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างชั้นแผนที่

ข้อเสีย

 1. ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ คำนวณต่อยอดได้
 2. จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานระบบ
 3. ไม่สามารถปรับแก้ข้อมูล รูปลักษณ์ต่างๆ บนชั้นแผนที่ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย