เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ.

โดยมี นายชนินทร์ ทินนโชติ ประธานอนุกรรมการ กล่าวเปิดประชุมการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ และองค์การมหาชน จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อนุกรรมการทราบข้อสั่งการ ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) จากการประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้ง 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ GISTDA Portal

 

 

 

 

 

 


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย