เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

FGDS คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

FGDS (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) แปล ว่าชั้นข้อมูลที่มีศักยภาพสูงสำหรับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ สามารถเป็นข้อมูลฐานในการอ้างอิงเพื่อเพิ่มเติมชั้นข้อมูลและ Attributes ด้านอื่นๆได้ โดยข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของภูมิประเทศทั่วไป

ทาง คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีกำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานโดย มีผู้ดูแลชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานเป็นหน่วยงานราชการต่างๆ และกำหนดมาตราส่วนแผนที่ฐานของประเทศ คือ 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000, 1:10,000 และ 1:4,000 เพื่อให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยในขั้นแรกนั้นทางคณะกรรมการฯได้กำหนดชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานและ หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลของประเทศไทย ดังนี้

1) เขตการปกครอง - กรมการปกครอง

2) เส้นทางคมนาคม - กระทรวงคมนาคม

3) แม่น้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำ

4) เขตชุมชน - กรมโยธาธิการและผังเมือง

5) เขตป่าไม้ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6) การใช้ที่ดิน - กรมพัฒนาที่ดิน

7) รูปถ่ายทางอากาศ - กรมแผนที่ทหาร

8) ภาพถ่ายจากดาวเทียม - สทอภ.

9) หมุดหลักฐานแผนที่ - กรมแผนที่ทหาร

10) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) - กรมแผนที่ทหาร

11) แผนที่ภูมิประเทศ - กรมแผนที่ทหาร

12) แปลงที่ดิน - กรมที่ดิน

13) อุทกศาสตร์ทางทะเล - กรมอุทกศาสตร์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย