เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จ

PDFพิมพ์อีเมล

  

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี นั้น
ในการนี้เจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่เข้าร่วมประชุมหารือ ได้แก่ นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ซึ่งได้จัดการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 3 จังหวัด ดังนี้ 1)จังหวัดหนองบัวลำภูมี นายสำรวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 32 ท่าน 12 หน่วยงาน 2)จังหวัดหนองคายมี นายโสภณ ห่วงญาติ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 34 ท่าน 15 หน่วยงาน 3)จังหวัดอุดรธานีมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จำนวน 27 ท่าน 18 หน่วยงาน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด เข้าสู่ระบบ NGIS Portal และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ต่อไป

 

 

 


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย