เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ท่าน 18 หน่วยงาน การประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อรับทราบสถานภาพการดำเนินงานโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 2. พิจารณามอบหมายหน่วยงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย Big Data 3. พิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ ภายใต้ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐานดังกล่าวไปวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย