เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ และองค์การมหาชน จำนวน 24 ท่าน มีวัตถุประสงค์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อสรุปผลการประเมินความสอดคล้องชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการนำเสนอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ต่อไป

 

 

 

 

 ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย