เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP) ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเวทีดิจิทัล (Actionable Intelligence Policy : AIP) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ สทอภ. โดยมี นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (ร่าง) เบื้องต้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป

 

 

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย