เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clearinghouse คืออะไร

PDFพิมพ์อีเมล

ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) คือระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใช้เพื่อค้นหา แสดง วิเคราะห์ และ ดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ Clearinghouse ประกอบด้วยระบบแม่ข่ายส่วนกลาง (Gateway/Portal) ที่พัฒนาโดยหน่วยงานหลักของรัฐบาล และระบบแม่ข่ายให้บริการข้อมูล (Web Map Server) ที่ติดตั้งตามหน่วยงานให้บริการข้อมูลในสถานที่ต่างๆ โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ Internet/Intranet ใน การเชื่อมโยงระบบแม่ข่ายส่วนกลาง ระบบแม่ข่ายให้บริการข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลในระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ทั่วไป ผู้ให้บริการข้อมูลทุกหน่วยงานจะจัดตั้งระบบให้บริการ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Map Server) และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพร้อม Metadata จัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น OGC GML ระบบแม่ข่ายของผู้ให้บริการ (Web Map Server) จะลงทะเบียนและเชื่อมโยงกับระบบส่วนกลาง (Gateway/Portal) เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายของ Clearinghouse ผู้ใช้สามารถใช้ Browser เชื่อมโยงกับระบบฯ ในการค้นหาข้อมูลภูมิสารสนเทศจากข้อมูล Metadata ที่จัดเก็บในเครื่องแม่ข่ายให้บริการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ตามเงื่อนไขของผู้ใช้เอง

ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล (Clearinghouse) พัฒนาขึ้น โดยมีระบบโปรแกรมทำงานในลักษณะเป็น Web Portal ติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ผู้ใช้ทุกระดับจากสถานที่ต่างๆ ใช้ Browser เข้าสู่ Web Portal เพื่อขอใช้บริการในการค้นหา และเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการโดยผ่านวิธีการที่เหมือนกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี a) มาตรฐานสากล เช่น OGC WMS/WFS, GML และ ISO19115 b) การพัฒนาระบบโปรแกรมสามารถบริการผู้ใช้ทั้งในระดับทั่วไป และระดับเฉพาะ และ c) ส่งเสริมและพัฒนาให้ใช้คำศัพท์และโครงสร้างของข้อมูลที่เหมือนกันสำหรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย