เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แผนการพัฒนาและขับเคลื่อน NSDI

รัฐบาล โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศโดยรวม ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับความสำคัญ เพื่อจัดให้มีชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน จัดให้มีระบบสืบค้นและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานการอธิบายข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทั่วไปที่ครอบคลุม ตลอดจนจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการ NSDI อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงและใช้งานภูมิสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมเพื่อภารกิจที่เกี่ยวข้องในทุกระดับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (พ.ศ.2554-2558) โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ดังกล่าว

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย