คุณถูกใจThaiSDI ใช่หรือไม่


 

 

เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ ThaiSDI

โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย หรือ Thailand Spatial Data Infrastructure (ThaiSDI) เป็นระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet องค์ประกอบที่สำคัญของ ThaiSDI คือ

อ่านเพิ่มเติม...

   

นิยามคำศัพท์

NSDI Portal

ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NSDI Portal
เป็นระบบที่ให้บริการชั้นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ตามข้อกำหนดของมาตรฐานชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน FGDSทั้งในรูปแบบ WMS WFS WCS และให้บริการสืบค้นคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

อ่านเพิ่มเติม...

   

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 2/2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม 12 หน่วยงาน จำนวน 27 ท่าน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ขั้นตอนการเสนอมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ และการแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จำนวน 3 คณะทำงาน ได้แก่ 1. คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อให้มีการผลักดัน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 2. คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) ด้านการสำรวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) และด้านการจัดทำข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (IHO) เพื่อดำเนินงานจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3. คณะทำงานศึกษามาตรฐานภูมิสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

   
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย