เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Thailand Spatial Data Infrastructure
Up

ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม


 

เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ วันที่ 31 ก.ค.60 (3)

เอกสารมาตรฐานภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว (3)

คู่มือมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว (ฉบับภาษาไทย) (16)

แผนปฎิบัติงาน NSDI (1)

เอกสารสัมนา ประชุม บทความ (7)

โปรแกรมMetadataEditor (1)

เอกสารสรุปเกี่ยวกับNSDI2555 (2)

คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ (2)

เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่กลางของประเทศ (1)

ประกาศเอกสารการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (FGDS) ประกาศโดย สทอภ. (3)

เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2556 (2)

โปรแกรม TH LOGIN Mobile (0)

เอกสารการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 2556 (2)

เอกสารมาตรฐานชั้นข้อมูล(FGDS) (1)

เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2557 (6)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 57 (22)

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS) (1)

เอกสารประกอบการสัมมนาการให้บริการระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NGIS Map Portal (3)

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) (21)

ระเบียบ กภช. 2558 (1)

แบบสำรวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (1)

รายการชั้นข้อมูลบนระบบ NGIS Map Portal (1)

รายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุด ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) (1)

คำศัพท์หลายภาษา ISOTC2114 (1)

ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรม จ.สุราษฎร์ธานี (8)

(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (1)

 

Most downloaded files in this section

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้แบบออร์โท สำหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 57)
FGDS (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารมาตรฐานชั้นข้อมูล(FGDS))
เอกสารมาตรฐาน-กภช.19105 (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/คู่มือมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว (ฉบับภาษาไทย))
คู่มือสำหรับ User (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2556)
มาตราฐานแห่งชาติ คำอธิบายข้อมูล (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารสัมนา ประชุม บทความ)
Powered by Phoca Download
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย