เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามลุ้นรับแฟลชไดร์ขนาด 4 GB ฟรี!

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Thailand Spatial Data Infrastructure


ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม (26/111)

เอกสารการประชุมการกำหนดตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ วันที่ 31 ก.ค.60

เอกสารมาตรฐานภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว

คู่มือมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว (ฉบับภาษาไทย)

แผนปฎิบัติงาน NSDI

เอกสารสัมนา ประชุม บทความ

โปรแกรมMetadataEditor

เอกสารสรุปเกี่ยวกับNSDI2555

คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ

เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่กลางของประเทศ

ประกาศเอกสารการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับระบบสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (FGDS) ประกาศโดย สทอภ.

เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2556

โปรแกรม TH LOGIN Mobile

เอกสารการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 2556

เอกสารมาตรฐานชั้นข้อมูล(FGDS)

เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2557

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 57

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)

เอกสารประกอบการสัมมนาการให้บริการระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ : NGIS Map Portal

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)

ระเบียบ กภช. 2558

แบบสำรวจชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน

รายการชั้นข้อมูลบนระบบ NGIS Map Portal

รายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการและพัฒนาชุด ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS)

คำศัพท์หลายภาษา ISOTC2114

ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรม จ.สุราษฎร์ธานี

(ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 

Most downloaded files

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้แบบออร์โท สำหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดทำชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 57)
FGDS (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารมาตรฐานชั้นข้อมูล(FGDS))
เอกสารมาตรฐาน-กภช.19105 (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/คู่มือมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศที่ประกาศใช้แล้ว (ฉบับภาษาไทย))
กรมพัฒนาที่ดิน_แนวป่าไม้ (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS))
คู่มือสำหรับ User (ดาวน์โหลดเอกสาร/โปรแกรม/เอกสารบอบรมการใช้งานระบบ ThaiSDI และการจัดทำ metadata 2556)
Powered by Phoca Download
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • ข่าวล่าสุด

หน่วยงานเครือข่าย