พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ประมงไทย

กรองผลลัพธ์
  • มีข้อมูล--ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง

    ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...