พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมประมง สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) รูปแบบ: XLSX แท็ค: เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐาน มาตรฐานฟาร์ม

กรองผลลัพธ์