พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช องค์กร: กรมชลประทาน สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) รูปแบบ: API แท็ค: เขตพื้นที่ชลประทาน

กรองผลลัพธ์