พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการค้าต่างประเทศ แท็ค: ข้าวฟ่าง ข้าวขาว กลุ่ม: กลุ่มข้อมูลด้านมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตร สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา)

กรองผลลัพธ์