พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการค้าต่างประเทศ สัญญาอนุญาต: อื่นๆ (แสดงที่มา) แท็ค: สถิติการส่งออก ถั่วเขียว สินค้ามาตรฐาน

กรองผลลัพธ์